PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH TÂN - Đồng hành cùng sức khỏe của bạn

Hồi sức cấp cứu & chống độc

I. HI SC CP CU VÀ CHNG ĐỘC
TT
TT 43/2013
DANH MỤC KỸ THUẬT
 
1
2
 
 
A. TUẦN HOÀN
 
1
1
Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ
 
2
2
Ghi điện tim cấp cứu tại giư­ờng
 
3
51
Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ
 
B. HÔ HẤP
 
4
61
Thở oxy qua ống chữ T (T-tube) (£ 8 giờ)
 
5
64
Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em
 
6
65
Bóp bóng Ambu qua mặt nạ
 
7
66
Đặt ống nội khí quản
 
8
86
Khí dung thuốc cấp cứu (một lần)
 
9
158
Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản
 
C. THẬN-LỌC MÁU
 
10
160
Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang
 
Đ. TIÊU HÓA
 
11
215
Gây nôn cho BN ngộ độc qua đường tiêu hóa
 
12
216
Đặt ống thông dạ dày
 
13
229
Nuôi dướng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch ngoại biên ≤ 8 giờ
 
E. TOÀN THÂN
 
14
250
Kiểm soát đau trong cấp cứu
 
15
251
Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da)
 
16
252
Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ
 
17
270
Ga rô hoặc băng ép cầm máu
 
18
272
Sử dụng than hoạt đa liểu cấp cứu ngộ độc ≤ 8 giờ
 
19
275
Băng bó vết thư­ơng
 
20
276
Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
 
21
277
Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng
 
G. XÉT NGHIỆM
 
22
281
Xét nghiệm đ­ường máu mao mạch tại giường (một lần)