PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH TÂN - Đồng hành cùng sức khỏe của bạn

Phụ sản

TT
TT43/2013
DANH MỤC KỸ THUẬT
1
2
 
 
 
A. SẢN KHOA
1
40
Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn
2
41
Khám thai
 
 
B. PHỤ KHOA
3
148
Lấy dị vật âm đạo
4
165
Khám phụ khoa
5
167
Làm thuốc âm đạo