PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH TÂN - Đồng hành cùng sức khỏe của bạn

Giới thiệu

 

THÔNG TIN CHUNG

 • PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH TÂN được thành lập năm 2009.
 • Giấy đăng ký kinh doanh số: 0309476443  , do sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/10/2009
 • Giấy phép hoạt động số: 04018/SYT-GPHĐ  sở y tế Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/11/2014 
 • Giám đốc điều hành: BS. Trần Ngọc Sáu
 • Người phụ trách CMKT: BS CK2. Nguyễn Thị Lệ Linh
 • Thời gian làm việc: từ 07h đến 19h hằng ngày, 7 ngày/ tuần
 • Cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp: Sở Y Tế Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 59 Nguyễn Thị Minh Khai, Q 1, Tp.Hồ Chí Minh

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN: 

  1. Chuyên khoa Nội:

 • Sơ cứu,khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật chuyên khoa;

  2. Chuyên khoa Sản Phụ khoa:

 • Cấp cứu ban đầu về sản, phụ khoa;
 • Khám thai, quản lý thai sản;
 • Khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa thông thường;
 • Lấy bệnh phẩm tìm tế bào ung thư (pap’s);
 • Đặt thuốc âm đạo.
  3. Chuyên khoa Chẩn đoán Hình ảnh:
 • Chẩn đoán Xquang;
 • Chẩn đoán Siêu âm thường.
  4. Chuyên khoa Xét nghiệm:
 • Hóa sinh.

DANH SÁCH NHÂN LỰC Y TẾ:

 

TT

Họ tên

Quốc tịch

Số chứng chỉ

Phạm vi hành nghề

1

Nguyễn Thị Lệ Linh

Việt Nam

013469/HCM-CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp.

2

Bùi Mai Hoàng Tú

Việt Nam

012690/HCM-CCHN

Kỹ thuật viên xét nghiệm (Cử nhân)

3

Trần Hoàng Nam

Việt Nam

0036155/HCM-CCHN

Kỹ thuật viên xét nghiệm.

4

Đinh Thị Chi

Việt Nam

037574/HCM-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

5

Trần Bảo Tường

Việt Nam

008452/HCM-CCHN

Kỹ thuật viên x-quang

6

Huỳnh Thị Hằng

Việt Nam

0004402/BĐ-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

7

Văn Thị Diễm Chi

Việt Nam

041237/HCM-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

8

Trần Kim Liễm

Việt Nam

000881/AG-CCHN

Khám bênh, chữa bệnh chuyên khoa Sản - Phụ - KHHGĐ.

9

Trần Ngọc Sáu

Việt Nam

002418/BD-CCHN

Khám chữa bệnh chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh.