PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH TÂN - Đồng hành cùng sức khỏe của bạn

Quy định bộ y tế

2019-06-23 14:42
  QUỐC HỘI    ________
2019-06-23 09:01
 
2017-05-24 14:43
 A/ chất thải lây nhiễm bao gồm 1/  loại A: Là chất thải sắc nhọn bao gồm bơm kim tiêm, đầu sắc nhọn của dây truyền, lưỡi dao mổ, đinh mổ, cưa, các ống tiêm , mảnh thuỷ tinh vỡ và các vật sắc nhọn khác.
Syndicate content